^Powrót do góry

2.jpg

Statystyka

Odsłon artykułów:
102977

Szkoła oferuje kursy języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od 4-, 5-latków:

  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język hiszpański
  • Język francuski
  • Język włoski
  • Język rosyjski.

Kursy językowe realizowane są w małych grupach, liczących 6-8 osób, co sprzyja efektywności nauczania. Tworzymy grupy jednorodne pod względem wiekowym i stopnia zaawansowania języka, w następujących kategoriach:

DZIECI

Dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat), nie posiadające jeszcze umiejętności czytania i pisania.

Częstotliwość spotkań: dwa razy po 30 minut tygodniowo (2 x 30min./tyg.),     siedemdziesiąt 30-minutowych lekcji w roku szkolnym.

Dzieci w wieku 6-7 lat (zerówka i pierwsza klasa), rozpoczynające naukę czytania i pisania.

Częstotliwość spotkań: dwa razy po 45 minut tygodniowo (2 x 45min./tyg.), siedemdziesiąt 45-minutowych lekcji w roku szkolnym.

Dzieci w wieku 8-10 lat (II i III klasa szkoły podstawowej).

Częstotliwość spotkań: dwa razy po 45 minut tygodniowo (2 x 45min./tyg.), siedemdziesiąt 45-minutowych lekcji w roku.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Dzieci: 11-13 lat ( IV/V - V/VI klasa szkoły podstawowej),

Dzieci i młodzież: 13/14 – 16 lat ( gimnazjum), grupy tworzone w zależności od stopnia zaawansowania,

Młodzież: 16 – 18/19 lat ( szkoła ponadgimnazjalna), grupy tworzone w zależności od stopnia zaawansowania.

Częstotliwość spotkań dla w/w grup wiekowych: trzy razy po 45 minut

tygodniowo (3 x 45min./tyg.), sto 45-minutowych lekcji w roku szkolnym.

DOROŚLI

DOROŚLI (grupy tworzymy w zależności od stopnia zaawansowania):

Częstotliwość spotkań: trzy razy po 45 minut tygodniowo (3 x 45min./tyg.), sto 45-minutowych lekcji w roku szkolnym.

PODCZAS REALIZACJI KURSU:

* Uczymy wszystkich sprawności językowych kładąc szczególnie nacisk na   umiejętności komunikowania się.

* Motywujemy słuchaczy do wytężonej pracy poprzez wewnątrzszkolne egzaminy po każdym trymestrze nauki oraz system stypendiów motywacyjnych i nagród.

* Oprócz nauczania języka obcego rozwijamy zainteresowania uczniów kulturą kraju danego obszaru językowego.

* Przyjazna i motywująca atmosfera podczas zajęć pozwala zdobywać umiejętności językowe i czerpać satysfakcje i wytężonej pracy i przebywania w grupie rówieśniczej.

Copyright © 2013. FOX Ostrowiec Rights Reserved.


Facebook