^Powrót do góry

7.jpg

Statystyka

Odsłon artykułów:
98713

Fox to największa i najprężniej działająca szkoła językowa na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. W ciągu 16-letniej działalności przeszkoliła kilka tysięcy słuchaczy w zakresie języków obcych, a w szczególności języka angielskiego.

Szkoła prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych.

Słuchacze mogą liczyć na rzetelne przygotowanie do rozmaitych egzaminów z języka obcego, m. in. egzaminu gimnazjalnego, maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do egzaminów o uznawalności międzynarodowej: FCE, CAE, CPE i innych.

Głównym atutem szkoły Fox jest zespół profesjonalnych lektorów z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, którzy będąc jednocześnie pracownikami placówek publicznych, doskonale znają wymagania programowe oraz specyfikę egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji: gimnazjum i liceum. Tym samym stanowią gwarancję dobrego przygotowania uczniów.

Szkoła stwarza warunki do nabywania umiejętności językowych poprzez naukę w małych grupach (6-8)  osób oraz korzystanie na zajęciach z nowoczesnych technologii: podręczniki zaopatrzone są w płyty CD z materiałami multimedialnymi, sale posiadają nowoczesne wyposażenie w tablice interaktywne, oprogramowanie językowe na wszystkich poziomach kształcenia, komputer, rzutnik, itp., co daje możliwość prowadzenia zajęć nie tylko atrakcyjnych, ale przede wszystkim skutecznych.

Słuchacze otrzymują na własność, nieodpłatnie podręczniki oraz wszelkie materiały potrzebne do realizacji kursu.

Szkoła prowadzi również szkolenia językowe dla firm i instytucji z regionu świętokrzyskiego.

Copyright © 2013. FOX Ostrowiec Rights Reserved.


Facebook